Utmärkelser

Stiftelsen Hästforskning delar varje år ut pris till Årets hästforskningsprojekt och Årets hedersomnämnande för att premiera projekt som bidragit med tydlig nytta för näringen.

Grund för utnämnande av Årets Hästforskningsprojekt och Årets Hedersomnämnande

 • Projekten ska ha en godkänd slutrapport
 • Projekten bör innefatta vetenskaplig samt populärvetenskaplig spridning
 • Slutrapporten bör inte vara mer än 5 år gammal
 • Värderande kriterier:
  – Nyttiggörande
  – Hästvälfärd
  – Forskningssamverkan
  – Vetenskaplig publicering
  – Kommunikation & resultatspridning
 • Vissa år kan ett smalare tema uttryckas till urvalet, för 2021 las fokus på spridning av projektens resultat till näringen

Det är stiftelsen styrelse som beslutar om vinnarna. Priset består av ett stipendium på 25 000 kronor samt diplom.

Årets Hästforskningsprojekt 2022

Årets hästforskningsprojekt, ett samverkansprojekt mellan Norge och Sverige, gick till ett forskarteam lett av Kristin Olstad, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), och Kerstin Hansson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för deras projekt Blodtilførselen til vekstbrusken i glideleddene, med relevans for utviklingssykdommer og spatt. Projektet har förutom att utvärdera nya och mer detaljerade analysmetoder för utveckling av spatt över tid (MR och mikro-CT), även kommit fram till resultat som tyder på att spatt skulle kunna vara associerat till tidiga avvikelser i blodtillförsel av området redan hos föl, i likhet med Osteochondros.

– Dessa utvecklingssjukdomar har stor påverkan på hästars benhälsa och välfärd. Med ökad kunskap kring störningar av benets utveckling ökar också förutsättningarna för att kunna förebygga dem i framtiden, säger Lina Bengtsson, forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning.

Årets Hedersomnämnande 2022

Årets hedersomnämnande gick till ett annat svensk-norskt samverkansprojekt lett av forskarna Maria Löfgren, SLU/Flyinge, och Cathrine Fjordbakk, NMBU, för deras projekt Medicintekniska produkter – innehåll och effekt på ledinflammation. De har utvärderat Autologt konditionerat serum (ACS) som varit en vanlig behandling vid ledinflammation hos häst. Resultaten visade att dessa behandlingar inte har någon anti-inflammatorisk effekt på inflammerade broskceller eller någon återuppbyggande effekt på skadat ledbrosk.

– Studiens resultat är viktiga i arbetet för ökad djurvälfärd då hästar inte bör utsättas för svagt underbyggda behandlingar med tveksam effekt, säger Lina Bengtsson.

Fler vinnare

Årets Hästforskningsprojekt 2021: Hest i Trafikk

Årets Hedersomnämnande 2021: Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter

Läs mer om de vinnande projekten 2021

Årets Hästforskningsprojekt 2020: Kartläggning av prestationsegenskaper, genetisk variation och hälsa hos kallblodstravaren

Årets Hedersomnämnande 2020: Hästen och människans välfärd och värdighet

Läs mer om de vinnande projekten 2020

Årets Hästforskningsprojekt 2019: Insulinkänslighet och insulinsignalering efter viktminskning hos hästar med ekvint metalbolt syndrom (EMS)

Årets Hedersomnämnande 2019: Inhysningens betydelse för hästvälfärd, arbete, säkerhet och pedagogik på svenska ridskolor

Läs mer om de vinnande projekten 2019

Årets Hästforskningsprojekt 2018: Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin?

Årets Hedersomnämnande 2018: Ökad hästvälfärd genom utvärdering och återkoppling

Läs mer om Årets hästforskningsprojekt 2018

Läs mer om Årets hedersomnämnande 2018

Årets Hästforskningsprojekt 2017: Den samlade forskningen kring banunderlag

Årets Hedersomnämnande 2017: Innflytelse fra hesteassistert terapi (HAT) på avhengighetsbehandling og dens effekter

Läs mer om de vinnande projekten 2017

Kontaktperson
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Finansiärer och samarbetspartners