Utmärkelser

Stiftelsen Hästforskning delar varje år ut pris till Årets hästforskningsprojekt och Årets hedersomnämnande för att premiera projekt som bidragit med tydlig nytta för näringen.

Grund för utnämnande av Årets Hästforskningsprojekt och Årets Hedersomnämnande

 • Projekten ska ha en godkänd slutrapport
 • Projekten bör innefatta vetenskaplig samt populärvetenskaplig spridning
 • Slutrapporten bör inte vara mer än 5 år gammal
 • Värderande kriterier:
  – Nyttiggörande
  – Hästvälfärd
  – Forskningssamverkan
  – Vetenskaplig publicering
  – Kommunikation & resultatspridning
 • Vissa år kan ett smalare tema uttryckas till urvalet, för 2021 las fokus på spridning av projektens resultat till näringen

Det är stiftelsen styrelse som beslutar om vinnarna. Priset består av ett stipendium på 25 000 kronor samt diplom.

Årets Hästforskningsprojekt 2021

Årets hästforskningsprojekt 2021 gick till projektet Hest i Trafikk, genomfört under ledning av Eva Burstad Dalland, Nord Universitet. I studien tittade forskarna på frågeställningen ”Hur samspelar häst, hästekipage och trafik, och vilka åtgärder behövs?”. De såg att trafikrelaterade olyckor idag är underrapporterade och att åtgärder och förändringar i lagstiftningen behövs och att samspelet mellan trafikanter och hästekipage behöver förbättras.

– Projektet har haft en god forskningssamverkan med branschen och interagerat flitigt med nyckelpersoner som trafikskolelärare, körkortsexaminatorer, trafikskolechefer och beslutsfattare för att rådande situation skall förbättras. Projektet som genomfördes i Norge kan även bidra med idéer om hur situationen för hästekipage i trafiken kan förbättras i Sverige och andra länder, berättar Lina Bengtsson, forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning om projektet.

Läs mer om Hest i Trafikk

Eva B. Dalland berättar mer om Hest i Trafikk

Årets Hedersomnämnande 2021

Årets hedersomnämnande 2021 fick det norsk-svenska projektet Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter som genomförts under ledning av Eva Tydén, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Heidi Enemark, Veterinærinstituttet. Den stora blodmasken, Strongylus vulgaris, anses vara hästens farligaste parasit. Många parasiter har utvecklat resistens mot avmaskningsmedel och selektiv avmaskning rekommenderas därför. Studierna visade bland annat på behovet av att identifiera stor blodmask med odling eller PCR-diagnostik samt god effekt vid mockning av beteshagen två gånger per vecka.

– I detta samverkansprojekt har man förutom att samla kompetenser från båda länderna även nyttjat tillfället för samverkan till att göra parallella studier för parasitförekomst i två olika länder med olika avmaskningsrutiner. Projektets resultat har även resulterat i handfasta råd för den enskilda hästägaren eller hästhållaren för reducerad parasitförekomst genom regelbundna mockningsrutiner av hagar, säger Lina Bengtsson.

Läs mer om Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter

Fler vinnare

Årets Hästforskningsprojekt 2020: Kartläggning av prestationsegenskaper, genetisk variation och hälsa hos kallblodstravaren

Årets Hedersomnämnande 2020: Hästen och människans välfärd och värdighet

Läs mer om de vinnande projekten 2020

Årets Hästforskningsprojekt 2019: Insulinkänslighet och insulinsignalering efter viktminskning hos hästar med ekvint metalbolt syndrom (EMS)

Årets Hedersomnämnande 2019: Inhysningens betydelse för hästvälfärd, arbete, säkerhet och pedagogik på svenska ridskolor

Läs mer om de vinnande projekten 2019

Årets Hästforskningsprojekt 2018: Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin?

Årets Hedersomnämnande 2018: Ökad hästvälfärd genom utvärdering och återkoppling

Läs mer om Årets hästforskningsprojekt 2018

Läs mer om Årets hedersomnämnande 2018

Årets Hästforskningsprojekt 2017: Den samlade forskningen kring banunderlag

Årets Hedersomnämnande 2017: Innflytelse fra hesteassistert terapi (HAT) på avhengighetsbehandling og dens effekter

Läs mer om de vinnande projekten 2017

Kontaktperson
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Finansiärer och samarbetspartners