Press

Stiftelsen Hästforskning delar ut pris till Årets hästforskningsprojekt och Årets hedersomnämnande 2020

Stiftelsen Hästforskning delar för fjärde året ut pris till Årets hästforskningsprojekt och Årets hedersomnämnande för att premiera projekt som bidragit med tydlig nytta för näringen. Vinnarna uppmärksammas under Hippocampusdagen den 6 november som i år sker digitalt.
Gabriella Lindgren och Henrik Lerner

Årets hästforskningsprojekt, ett samverkansprojekt mellan Norge och Sverige, gick till forskarna Gabriella Lindgren, Sveriges Lantbruksuniversitet och Eric Strand, Norges miljö- och biovetenskapliga universiet, tillsammans med en grupp forskare från respektive universitet. De får utmärkelsen för forskningen: Kartläggning av prestationsegenskaper, genetisk variation och hälsa hos kallblodstravaren. De har tittat på flera olika egenskaper och de utförliga genetiska utvärderingar som gjorts har lagt grunden för förbättrad hälsa och hållbarhet hos rasen.

Detta är ett uppmärksammat projekt och ett mycket väl utfört arbete som kommer kunna öka kallblodstravarens välfärd genom bättre anpassad träning och tävling framöver, säger Mia Adler Westholm, vikarierande forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning.

Årets hedersomnämnande fick Henrik Lerner och Gunilla Silfverberg vid Ersta Sköndal högskola för deras forskning om Hästen och människans välfärd och värdighet. I studien utvecklas en modell för att etiskt utvärdera välfärd och värdighet för häst och människa vid hästunderstödd terapi. En viktig del inom projektet var att syntetisera den litteratur som finns om hästars kognition och beteenden för att kunna säga något om hur hästars välfärd och värdighet kan sammankopplas med modellen. Resultaten blir nu en del i en ny bok inom ämnet.

Det här är ett mycket viktigt projekt för att få verktyg att säkerställa hästens välfärd i hästunderstödd terapi, ett område som bara växer, säger Mia Adler Westholm. Att kunskapen förs vidare i ny litteratur är viktigt för framtiden, fortsätter hon.

Läs mer om Årets Hästforskningsprojekt 2020

Läs mer om Årets Hedersomnämnande 2020

Fakta

Varje år delar Stiftelsen Hästforskning ut pris till Årets forskningsprojekt och Årets hedersomnämnande. Det är stiftelsen styrelse som beslutar om vinnarna. Priset består av ett stipendium på 25 000 kronor samt diplom.

Kontaktperson
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners