Aktuellt

Årets Hästforskningsprojekt och Årets Hedersomnämnande utsedda

Stiftelsen Hästforskning delar ut pris till Årets hästforskningsprojekt och Årets hedersomnämnande för att premiera projekt som bidragit med tydlig nytta för näringen. Vinnarna uppmärksammades under Hippocampusdagen den 10 november, som även i år genomfördes digitalt.

Årets hästforskningsprojekt, gick till ett samverkansprojekt mellan Sverige och Norge, lett av Elin Hernlund, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Nils Ivar Dolvik, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), för deras projekt Bakbenshälta hos häst – varför är den så svår att se och hur kan vi bli bättre?

Bakbenshältor har visat sig vara svåra att korrekt diagnostisera med traditionell hältbedömning, med låg överenstämmelse mellan bedömande veterinär. I projektet fastslås att bedömning och utredning av hältor behöver förbättras för säkrare diagnos och rehabilitering, där objektiva mätmetoder kan vara ett värdefullt hjälpmedel. Projektet belyser bland annat detaljerad kontroll av bäckenets rotation som en intressant parameter för att bedöma hälta på rätt sätt.

– Just hälta är ett högaktuellt ämne eftersom det är det vanligaste hälsoproblemet bland hästar. Med ökad kunskap och bättre förutsättningar att diagnosticera bakbenshälta korrekt i framtiden förbättras därmed hästvälfärden, säger Lina Bengtsson, forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning.

Årets hedersomnämnande gick till ett projekt lett av Rasmus Bovbjerg Jensen, NMBU i samverkan med Cecilia Müller, SLU, med titeln Kolhydrater i gräs och grovfoder till häst – Den goda, den onda och den fula.

Det här projektet är också högaktuellt då välfärdssjukdomar som övervikt, metaboliskt syndrom och fång har ett tydligt samband med intag av kolhydrater i gräs och grovfoder. Projektet har undersökt och analyserat näringsinnehåll från sex olika gräsarter som odlats och skördats under kontrollerade förhållanden. Kolhydratinnehållet i gräsproverna varierade mycket, och man såg att innehållet av socker och fruktaner kan vara svårt att förutspå.

– Studiens resultat är viktiga i arbetet för ökad hästvälfärd då informationen om de analyserade grässorterna kan användas vid sammansättningen av gräsfröblandningar för vall beroende på vilken häst ska äta det, säger Lina Bengtsson.

FAKTA

Varje år delar Stiftelsen Hästforskning ut pris till Årets forskningsprojekt och Årets hedersomnämnande. Det är stiftelsen styrelse som beslutar om vinnarna. Priset består av ett stipendium på 25 000 kronor samt diplom.

Läs mer om tidigare vinnare

Kontaktperson
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners