Aktuellt

Stiftelsen Hästforskning delar ut pris till Årets hästforskningsprojekt och Årets hedersomnämnande

Stiftelsen Hästforskning delar ut pris till Årets hästforskningsprojekt och Årets hedersomnämnande för att premiera projekt som bidragit med tydlig nytta för näringen.

Utmärkelsen Årets hästforskningsprojekt går till projektet Hest i Trafikk, genomfört under ledning av Eva Burstad, Nord Universitet. I studien tittade forskarna på frågeställningen ”Hur samspelar häst, hästekipage och trafik, och vilka åtgärder behövs?”. De såg att trafikrelaterade olyckor idag är underrapporterade och att åtgärder och förändringar i lagstiftningen behövs och att samspelet mellan trafikanter och hästekipage behöver förbättras.

Projektet har haft en god forskningssamverkan med branschen och interagerat flitigt med nyckelpersoner som trafikskolelärare, körkortsexaminatorer, trafikskolechefer och beslutsfattare för att rådande situation skall förbättras. Projektet som genomfördes i Norge kan även bidra med idéer om hur situationen för hästekipage i trafiken kan förbättras i Sverige och andra länder, säger Lina Bengtsson, forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning.

Årets hedersomnämnande får det norsk-svenska projektet Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter som genomförts under ledning av Eva Tydén, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Heidi Enemark, Veterinærinstituttet. Den stora blodmasken, Strongylus vulgaris, anses vara hästens farligaste parasit. Många parasiter har utvecklat resistens mot avmaskningsmedel och selektiv avmaskning rekommenderas därför. Studierna visade bland annat på behovet av att identifiera stor blodmask med odling eller PCR-diagnostik samt god effekt vid mockning av beteshagen två gånger per vecka.

I detta samverkansprojekt har man förutom att samla kompetenser från båda länderna även nyttjat tillfället för samverkan till att göra parallella studier för parasitförekomst i två olika länder med olika avmaskningsrutiner. Projektets resultat har även resulterat i handfasta råd för den enskilda hästägaren eller hästhållaren för reducerad parasitförekomst genom regelbundna mockningsrutiner av hagar, säger Lina Bengtsson.

Projekten uppmärksammades idag vid Hippocampusdagen som anordnades av SLU, och kommer även att uppmärksammas i början på december vid arrangemang på Norsk Hestesenter.

Läs mer om Hest i Trafikk

Eva Dalland berättar om projektet Hest i Trafikk

Läs mer om Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter

FAKTA

Varje år delar Stiftelsen Hästforskning ut pris till Årets forskningsprojekt och Årets hedersomnämnande. Det är stiftelsen styrelse som beslutar om vinnarna. Priset består av ett stipendium på 25 000 kronor samt diplom.

Kontaktperson
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.