Press

Framsteg i kunskapen om polyneuropati Årets Hästforskningsprojekt 2018

Stiftelsen Hästforskning delar ut priset Årets Hästforskningsprojekt 2018 till det norsk-svenska samarbetsprojektet Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin?

Nervsjukdomen AEP (förvärvad polyneuropati), vanligen kallad enbart polyneuropati, orsakar drabbade hästar stort lidande och utgången är ofta dödlig. Nu har forskarna Siv Hanche Olsen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) och Gittan Gröndahl, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) under ledning av Karin Hultin Jäderlund (NMBU) lyckats göra framsteg gällande sjukdomens bakomliggande mekanismer på cellnivå. För dessa upptäckter tilldelas de nu priset Årets Hästforskningsprojekt 2018.

– Detta är världsledande nordisk forskning på en ovanlig men allvarlig sjukdom hos häst som vi tycker bör uppmärksammas med detta pris, säger Peter Kallings, forskningschef Stiftelsen Hästforskning.

– Vi har samarbetat internationellt i över tio år kring den här fruktansvärda sjukdomen som enbart ses hos nordiska hästar, och det är hedrande att forskningen uppmärksammas. Vi har funnit förändringar i nervskidorna som inte beskrivits i någon annan sjukdom hos vare sig djur eller människor och nu planerar vi att studera dessa vidare i cellodlingar, säger pristagaren och forskaren Gittan Gröndahl, tf. statsveterinär SVA, som delar priset med sina norska kollegor Karin Hultin Jäderlund och Siv Hanche Olsen (båda NMBU).

Gittan Gröndahl beskriver även nuvarande sjukdomsläge i Sverige:
– Under våren 2018 har hästar med polyneuropati rapporterats från åtta gårdar i Mellansverige. De svårast sjuka har avlivats, och de som överlevt hittills har nu varit konvalescenter i över ett halvår, men ser ut att vara på bättringsvägen.

I Sverige delas utmärkelsen ut av stiftelsens forskningschef, Peter Kallings i samband med Hippocampusdagen, den 31 oktober, på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Priset består av ett resestipendium på 25 000 kronor samt diplom.

För mer information
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners