Hest i trafikk

 • Status Pågående
 • Projektnummer H-17-47-302
 • Ansökningsår 2017
 • Slutrapport 1 april 2021
 • Organisation Nord universitet
 • Huvudsökande Eva Brustad Dalland (Norge)
 • E-postadress eva.b.dalland@nord.no
 • Telefon +47 92432974
 • Medsökande null null
 • Medsökande 2 Kåre Robertsen
 • E-postadress kare.robertsen@nord.no

Hest i trafikk er en kvalitativ kasusstudie som har til hensikt å fremskaffe kunnskap om hvordan samspillet er mellom hest, hestebruker og moderne veitrafikk, og hvilke tiltak det kan være behov for, for å forbedre trafikksikkerheten. Ved å fremskaffe kunnskap om typiske hendelser for rytter og kusk i veitrafikk og hvordan hester reagerer i ulike situasjoner, kan dette bidra til at trafikanter blir oppmerksomme på risikofaktorer, og opptrer med varsomhet. Forskningen setter også fokus på hvordan trafikksikkerhet blir fokusert på i hestemiljøer. Myndighetene kan få grunnlag for å sette fokus på sikkerheten til hest og bruker i trafikk. Funnene vil kunne få betydning for programmering av førerløse kjøretøy. Studien vil i helhet kunne bidra til færre trafikkulykker med hest, i tråd med Nullvisjonen. I studien gjøres det datainnsamling gjennom dokumentstudier, kvalitative intervju og spørreundersøkelse av personer som har ulike roller i hestemiljøet, samt utprøvinger på lukket område.

Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.