Aktuellt

Stiftelsen Hästforskning delade ut pris till Årets hästforskningsprojekt och Årets hedersomnämnande

Under Hippocampusdagen i Uppsala den 30 oktober 2019 delade Lina Bengtsson, forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning, ut pris till Årets hästforskningsprojekt och Årets hedersomnämnande.
Jenny Yngvesson, Lina Bengtsson och Sanna Truelsen Lindåse Foto: Carin Wrange

Årets hästforskningsprojekt gick till forskarna Johan Bröjer, Katarina Nostell och Sanna Truelsen Lindåse, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), för sitt projekt om Insulinkänslighet och insulinsignalering efter viktminskning hos hästar med ekvint metalbolt syndrom (EMS). EMS som betecknas som en välfärdssjukdom blir allt mer vanligt förekommande i hästpopulationen och karaktäriseras av fetma, insulinresistens och ökad risk för fång.

–  Forskargruppens arbete kring dessa frågor är mycket viktiga för hästarnas välfärd då vi ser ett ökat antal hästar som klassificeras som feta eller som lider av EMS. Med ökad kunskap på de här områdena kan fler hästar få en bättre hälsa i framtiden, säger Lina Bengtsson, forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning.

Årets hedersomnämnande fick Jenny Yngvesson, SLU, för sin forskning om Inhysningens betydelse för hästvälfärd, arbete, säkerhet och pedagogik på svenska ridskolor. I studien undersöktes de etiska argumenten för olika inhysningssystem. Även hästvälfärden, elevernas säkerhet, personalens arbetsmiljö och ridskolornas kunskapssyn och pedagogik undersöktes.

Att studera varför vi håller hästar som vi gör är viktigt för hästens välfärd i framtiden och kan påverka en stor andel av de hästar vi håller. Ridskolorna utbildar dessutom framtidens hästhållare vilket gör deras val i olika frågor extra intressanta att studera, säger Lina Bengtsson.

Läs mer om projektet om insulinkänslighet och insulinsignalering

Läs mer om projektet om inhysningens betydelse för olika områden

FAKTA

Varje år delar Stiftelsen Hästforskning ut pris till Årets forskningsprojekt och Årets hedersomnämnande. Det är stiftelsens styrelse som beslutar om vinnarna. Priset består av ett resestipendium på 25 000 kronor samt diplom.

Kontaktperson
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners