Medicintekniska produkter – innehåll och effekt på ledinflammation

 • Status Pågående
 • Beviljade medel 1 798 000
 • Projektnummer H-16-47-182
 • Ansökningsår 2016
 • Organisation Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
 • Huvudsökande Maria Löfgren (Sverige)
 • E-postadress maria.lofgren@slu.se
 • Telefon 018-671168
 • Huvudsökande 2 Cathrine Taule Fjordbakk (Norge)
 • E-postadress cathrine.fjordbakk@nmbu.no
 • Telefon +47 67 23 23 73
 • Medsökande Stina Ekman
 • E-postadress stina.ekman@slu.se
 • Telefon +47 67 23 23 73

Ledinflammation är en vanlig orsak till hälta hos hästar. Idag finns ingen behandling som kan reparera de broskskador som uppkommer. Medicintekniska produkter såsom autologt konditionerat serum (ACS) och platelet-rich plasma (PRP) används som intra-artikulära behandlingar vid ledinflammation hos häst och människa trots att innehållet inte är känt och inte heller vilka de sjukdomsmodifierande mekanismerna är som skulle ge en kliniskt positiv effekt. I det skissade projektet vill vi analysera innehållet av potentiellt antiinflammatoriska och broskregenerativa komponenter i produkterna. Vi kommer även att använda en i forskargruppen väl karakteriserad in vitro modell för att studera preparatens effekt på inflammationsförloppet i hästbrosk. De medicintekniska produkterna används idag utan vetenskaplig evidens på effektivitet. Med detta projekt vill vi undersöka vilka potentiella komponenter som förekommer och vilken effekt de har på broskets återuppbyggnad vid inflammation.

Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.