Anslag 2020

Åtta nya och tretton pågående projekt beviljas anslag från Stiftelsen Hästforskning i utlysningen för 2020.

Kursiva summor anger belopp som beviljats tidigare år. Fet stil anger belopp som beslutas hösten 2019. Vanlig stil anger planeringsramar som skall beslutas kommande år under förutsättning att SHF anslås medel.

NYA PROJEKT 2020

PROJEKTTITEL Huvudsökande Beslut år 1 – 2020 2021 2022
Cannabinoider – Säkert foder, ren sport och framtida potential till häst Matilda Lampinen Salomonsson, SVA 983 000 SEK 264 000 SEK
Karaktärisering av luftvägsjukdom hos häst med hjälp av transkriptomanalys i enskilda celler: en pilotstudie Amanda Raine, Uppsala Uni. 449 000 SEK
Diagnos av parasitsjukdomar hos hästar med hjälp av mikrofluidik och mobiltelefonbaserad mikroskopi Jonas Tegenfeldt, Lunds Uni. 1 092 000 SEK 939 000 SEK 966 000 SEK
Unga ryttares rätt till delaktighet – en villkorad rättighet? Karin Redelius, GIH 929 000 SEK 957 000 SEK 965 000 SEK
Funka till häst – erfarenheter av hästrelaterade sport- och fritidsaktiviteter bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar Marie Gustavsson, Linköping Uni. 995 000 SEK 910 000 SEK 950 000 SEK
En ny behandling av ekvint metabolt syndrom med potential att förebygga fång Johan Bröjer, SLU
Siv Hanche- Olsen, NMBU
300 000 SEK
257 000 NOK
291 000 SEK
243 000 NOK
315 000 SEK
217 000 NOK
Overgangen fra vinterfôring til vårbeite – Metabolsk respons relatert til fôr og helse hos hest Rasmus Bovbjerg Jensen, NMBU 390 000 NOK
Objektiv måling av øvre luftvegs obstruksjon i Norsk og Svenske travheste Eric Strand, NMBU 804 000 NOK 804 000 NOK


PÅGÅENDE PROJEKT

PROJEKTTITEL Huvudsökande Beslut

år 1

Beslut

/planeringsram år 2

Beslut/

planeringsram år 3

Strongylus vulgaris: Alternativa metoder till läkemedel för kontroll av parasitsmitta Eva Tydén, SLU 791 000 SEK 784 000 SEK 653 000 SEK
Identifiering av gener med negativ inverkan på hästens hälsa och välbefinnande: Ett ramverk baserat på helgenomsekvensering och bioinformatik på häst Sofia Mikko, SLU 975 000 SEK 998 000 SEK 956 000 SEK
En mänsklig sida av hästvälfärden Petra Andersson, Gbg Uni. 291 700 SEK 616 000 SEK 315 000 SEK
Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg Cecilia Lindahl, RISE, Res. Institutes of Sweden 785 000 SEK 841 000 SEK 892 000 SEK
Ingen hov ingen häst? – En studie om hovkvalité, prestation och hälsa hos travhästar Anna Jansson, SLU 736 000 SEK 1 578 500 SEK 644 000 SEK
Är de för små för att rida? En studie av ridskolornas aktiviteter för förskolebarn från säkerhets- och hästvälfärdsperspektiv Susanna Hedenborg, Malmö Uni.
Oskar Solenes, Molde Uni.
964 000 SEK
957 000 NOK
985 000 SEK
982 000 NOK
1 006 000 SEK
1 008 000 NOK
Finns ’Hopparknä’ hos häst? – en studie av patellardesmopati som orsak till knähälta hos sporthästar Marie Rhodin, SLU
Cathrine Fjordbakk, NMBU
529 000 SEK
413 000 NOK
544 000 SEK
481 000 NOK
521 000 SEK
472 000 NOK
Forståelse av etiologien bak acquired equine polyneuropathy via studier av Schwanske celle kulturer Siv Hanche- Olsen, NMBU

Gittan Gröndahl, SVA

353 000 NOK
110 000 SEK
377 000 NOK
130 000 SEK

Hestesektoren i Norge og Sverige: Betydning for miljø, økonomi og lokalsamfunnet Bjørn Egil Flø, Norsk inst. F. bioøkon.

Anders Larsson, SLU

294 000 NOK
270 000 SEK
459 000 NOK
464 000 SEK
460 000 NOK
426 000 SEK
Bakbenshälta hos häst – varför är den så svår att se och hur kan vi bli bättre? Elin Hernlund, SLU
Nils Ivar Dolvik, NMBU
702 500 SEK
487 000 NOK
623 000 SEK
604 000 NOK
835 400 SEK
695 400 NOK
Objektiv gangartsanalyse og halthetsutredning av islandshest Eli Hendrickson, NMBU
Marie Rhodin, SLU
515 900 NOK
706 200 SEK
569 600 NOK
696 800 SEK
463 600 NOK
664 500 SEK
Karbohydrater i gres og grovfôr til hest Rasmus Bovbjerg Jensen, NMBU 191 000 NOK 726 000 NOK 583 000 NOK
Hest i trafikk Eva Brustad Dalland, Nord univ. 766 000 NOK 997 000 NOK 221 000 NOK

PÅGÅENDE PROJEKT – Specialutlysning

Projekt Huvudsökande År 1 År 2
Mugg och rasp på dölehästar och nordsvenska brukshästar: förekomst, diagnostik och behandling Giulio Grandi, SVA
Ida Skaar, Veterinaerinstituttet
166 000 kr 233 000 kr 

Besluten är preliminära och kan vara förknippade med särskilda villkor vilka framgår av respektive kontrakt.

Finansiärer och samarbetspartners