Anslag 2021

Sju nya och elva pågående projekt beviljas anslag från Stiftelsen Hästforskning i utlysningen för 2020.

Kursiva summor anger belopp som beviljats tidigare år. Fet stil anger belopp som beslutas hösten 2020. Vanlig stil anger planeringsramar som skall beslutas kommande år under förutsättning att SHF anslås medel. Projekt markerade med * har fått anstånd beviljat p.g.a. Covid-19.

NYA PROJEKT 2021

Projekttitel Huvudsökande Beslut år 2021 Planeringsram år 2022 Planeringsram år 2023
Från negativ till positiv – Ny diagnostik för identifiering av etiologi vid okända virusinfektioner hos häst Anne-Lie Blomström, SLU 687 000 SEK      751 000 SEK 654 000 SEK
Läkemedelsresistenta spolmaskar – nya metoder för kontroll och övervakning av resistenta parasiter Eva Tydén, SLU 776 000 SEK 948 300 SEK 963 300 SEK
Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar? Elke Hartmann, SLU 533 000 SEK 533 000 SEK
Möjlig formulering av ett vaccin mot Strongylus vulgaris Caroline Fossum, SLU 1 045 000 SEK 949 000 SEK 939 000 SEK
Anatomisk beskrivelse av den nevro-sentrale synchondrosen: strukturen som kan forklare cervical vertebral stenotisk myelopati (”wobbler”) på unge hester Kristin Olstad, NMBU

Bjørnar Ytrehus, SLU

1 233 000 NOK

196 000 SEK

1 299 000 NOK

146 000 SEK

Fördjupad förståelse och visualisering av samhällsekonomiska effekter av hästnäringen: Utökad modell för hästnäringen i Sverige och Norge Tobias Heldt, Högskolan Dalarna

Grete Stokstad, NIBIO

740 000 SEK

460 000 NOK

930 000 SEK

670 000 NOK

930 000 SEK

670 000 NOK

Ryttarkänsla i praktiken – hur man undervisar ryttare Anna Byström, SLU

Sigrid Lykkjen, NMBU

800 000 SEK

248 000 NOK

596 000 SEK

223 000 NOKPÅGÅENDE PROJEKT

Projekttitel Huvudsökande Beslut

år 1

Beslut

/planeringsram år 2

Beslut/

planeringsram år 3

Strongylus vulgaris: Alternativa metoder till läkemedel för kontroll av parasitsmitta Eva Tydén, SLU 791 000 SEK      784 000 SEK      653 000 SEK     
En mänsklig sida av hästvälfärden Petra Andersson, Gbg Uni. 291 700 SEK 616 000 SEK 315 000 SEK
Unga ryttares rätt till delaktighet – en villkorad rättighet? Karin Redelius, GIH 929 000 SEK 957 000 SEK 965 000 SEK
Identifiering av gener med negativ inverkan på hästens hälsa och välbefinnande: Ett ramverk baserat på helgenomsekvensering och bioinformatik på häst * Sofia Mikko, SLU 975 000 SEK 998 000 SEK 956 000 SEK *
Funka till häst – erfarenheter av hästrelaterade sport- och fritidsaktiviteter bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar * Marie Gustavsson, Linköping Uni. 995 000 SEK 910 000 SEK * 950 000 SEK
Cannabinoider – Säkert foder, ren sport och framtida potential till häst * Matilda Lampinen Salomonsson, SVA 983 000 SEK 264 000 SEK *
Diagnos av parasitsjukdomar hos hästar med hjälp av mikrofluidik och mobiltelefonbaserad mikroskopi * Jonas Tegenfeldt, Lunds Uni. 1 092 000 SEK 939 000 SEK * 966 000 SEK
Är de för små för att rida? En studie av ridskolornas aktiviteter för förskolebarn från säkerhets- och hästvälfärdsperspektiv Susanna Hedenborg, Malmö Uni.
Oskar Solenes, HiMolde
964 000 SEK

957 000 NOK

985 000 SEK

982 000 NOK

1 006 000 SEK

1 008 000 NOK

Finns ’Hopparknä’ hos häst? – en studie av patellardesmopati som orsak till knähälta hos sporthästar Marie Rhodin, SLU

Cathrine Fjordbakk, NMBU

529 000 SEK

413 000 NOK

544 000 SEK

481 000 NOK

521 000 SEK

472 000 NOK

En ny behandling av ekvint metabolt syndrom med potential att förebygga fång Johan Bröjer, SLU

Siv Hanche-Olsen, NMBU

300 000 SEK

257 000 NOK

291 000 SEK

243 000 NOK

315 000 SEK

217 000 NOK

Objektiv måling av øvre luftvegs obstruksjon i Norsk og Svenske travheste * Eric Strand, NMBU 804 000 NOK 804 000 NOK *

PÅGÅENDE PROJEKT – Specialutlysning

Projekt Huvudsökande År 1 År 2
Mugg och rasp på dölehästar och nordsvenska brukshästar: förekomst, diagnostik och behandling Giulio Grandi, SVA
Ida Skaar, Veterinaerinstituttet
166 000 kr 233 000 kr 

Besluten är preliminära och kan vara förknippade med särskilda villkor vilka framgår av respektive kontrakt.

Finansiärer och samarbetspartners