Anslag 2022

Fem nya och tretton pågående projekt beviljades anslag i utlysningen 2021.

Huvudsökande och beviljade anslag för 2022 i kursivt.

Nya projekt 2022

 • Förstärka ridskolors kunskapsbas för att förbättra hästvälfärd och kommunikation mellan människa och häst (Elke Hartmann, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)) 711 000 SEK
 • Ridskolan som framtida lärandecenter för en miljömässigt hållbar hästsektor och för samhället i stort (Susanna Hedenborg, Malmö Universitet och Aage Radmann, Norges Idrettshøgskole985 000 SEK, 1 000 000 NOK
 • Utfodrar vi travhästar på ett sätt som orsakar muskelskada? (Malin Connysson, Wången AB422 000 SEK
 • Optimera dosen av canagliflozin – motverka hyperinsulinemi och förebygga fång (Carl Ekstrand, SLU och Cathrine Fjordbakk (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)916 000 SEK, 429 000 NOK
 • Genomisk kartläggning som redskap för hållbart avelsarbete i inhemska nordiska hästraser (Susanne Eriksson, SLU och Peer Berg, NMBU976 000 SEK, 339 000 NOK

Pågående projekt

 • Unga ryttares rätt till delaktighet – en villkorad rättighet? (Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan) 965 000 SEK
 • Funka till häst – erfarenheter av hästrelaterade sport- och fritidsaktiviteter bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar (Marie Gustavsson, Linköping Universitet) 910 000 SEK
 • Cannabinoider – Säkert foder, ren sport och framtida potential till häst (Matilda Lampinen Salomonsson, SVA) 264 000 SEK
 • Diagnos av parasitsjukdomar hos hästar med hjälp av mikrofluidik och mobiltelefonbaserad mikroskopi (Jonas Tegenfeldt, Lunds Universitet) 939 000 SEK
 • Från negativ till positiv – Ny diagnostik för identifiering av etiologi vid okända virusinfektioner hos häst (Anne-Lie Blomström, SLU) 751 000 SEK
 • Läkemedelsresistenta spolmaskar – nya metoder för kontroll och övervakning av resistenta parasiter (Eva Tydén, SLU) 948 300 SEK
 • Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar? (Elke Hartmann, SLU) 533 000 SEK
 • Möjlig formulering av ett vaccin mot Strongylus vulgaris (Caroline Fossum, SLU) 949 000 SEK
 • Anatomisk beskrivelse av den nevro-sentrale synchondrosen: strukturen som kan forklare cervical vertebral stenotisk myelopati (”wobbler”) på unge hester (Kristin Olstad, NMBU och Bjørnar Ytrehus, SLU) 1 299 000 NOK, 146 000 SEK
 • Fördjupad förståelse och visualisering av samhällsekonomiska effekter av hästnäringen: Utökad modell för hästnäringen i Sverige och Norge (Tobias Heldt, Högskolan Dalarna och Grete Stokstad, Norsk institutt for bioøkonomi) 930 000 SEK, 670 000 NOK
 • Ryttarkänsla i praktiken – hur man undervisar ryttare (Anna Byström, SLU och Sigrid Lykkjen, NMBU) 596 000 SEK, 223 000 NOK

Pågående projekt – specialutlysning

 • FeNomen: Fertilitet i nasjonale norske hesteraser (Ingrid H. Holmøy, NMBU) 1 156 000 NOK
 • Implementering av hesteassisterte intervensjoner i Dialectic Behavioral Therapy (Elisabeth Haug, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) 990 000 NOK
 • Vallfoder för hästar ur ett utfodringsperspektiv (Cecilia Müller, SLU) 300 000 SEK
Finansiärer och samarbetspartners