Blankett för underskrift

Blankett för underskrift

Vid steg 2 av ansökan ska en försäkran från din organisation om förvaltning av eventuella forskningsmedel inkomma till stiftelsen.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 116.3 KB

Finansiärer och samarbetspartners