Fakta

Ordförande
Agnar Hegrenes, AgrD, Oslo

Relevanspersoner
Mats Greiff, professor i historia, Malmö högskola
Titti Jöngren, lantbrukare (Stiftelsen Lantbruksforskning)
Eva Myrgren, lantbruksföretagare och hästuppfödare

Kompetens inom samhällsvetenskap och humaniora
Ulla Ekström von Essen, docent, lektor, Södertörns högskola
Marit Sörensen, psykolog, professor, Norges idrottshögskola
Leena Rantamaki-Lahtinen, AgrD, Helsingfors universitet

Finansiärer och samarbetspartners