Fakta

Ordförande
Eva Pettersson, PhD

Relevanspersoner
Peter Franzén, VMD (Agria)
Antti Rautalinko, veterinär (ATG)
Solveig Marie Stubsjøen, VMD, Norges veterinärinstitut (NHS)
Kristina Wärmefjord, docent, Chalmers tekniska högskola

Veterinär-, husdjurs-, teknikvetenskaplig kompetens
Bart Ducro. Ass. prof., Wageningens universitet, Nederländerna
Casper Lindegaard, VMD, chefskirurg, Evidensia specialisthästsjukhuset, Helsingborg
Irma Oskam, professor, NMBU, Oslo
Idun Rosenfeld, VMD, Felleskjøpet Agri SA, Ås

Finansiärer och samarbetspartners