Fakta

Ordförande
Johan Hellander, ATG och Svensk Travsport

Övriga ledamöter
Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse
Odd Vangen, Norsk Hestesenter
Mikael Theorén, Agria
Viktoria Östlund, Stiftelsen Lantbruksforskning
Torild Jacobsen, Norsk Hestesenter
vakant, Norges bondelag

Adjungerade
Tina Rebecca Hov-Gylthe, Norges Forskningsråd/The Research Council of Norway
Jessica Ekström, Forskningsrådet Formas

Finansiärer och samarbetspartners