Fakta

Ordförande
Johan Hellander, ATG och Svensk Travsport

Övriga ledamöter
Karolina Lagerlund, Hästnäringens Nationella Stiftelse
Odd Vangen, Norsk Hestesenter
Mikael Theorén, Agria
Lotta Folkesson, Stiftelsen Lantbruksforskning
Torild Jacobsen, Norsk Hestesenter
Håkon Haug Laa, Norges bondelag

Adjungerade
Siri Ansjøn, Norges Forskningsråd/The Research Council of Norway
Alexandra Jeremiasson, Forskningsrådet Formas

Finansiärer och samarbetspartners