Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 250 000
  • Projektnummer 0447045
  • Ansökningsår 2005
  • Slutrapport 8 september 2007
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Stina Ekman
  • E-postadress stina.ekman@slu.se
  • Telefon 018-671191
Finansiärer och samarbetspartners