Genetiska analyser av olika indikatorer på hållbarhet hos svenska ridhästar

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 300 000
  • Projektnummer H0647161
  • Ansökningsår 2006
  • Slutrapport 29 december 2010
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Åsa Braam
  • E-postadress asa.braam@slu.se
  • Telefon 018-672009
Finansiärer och samarbetspartners