Studier av Streptococcus equi i syfte att utveckla metoder för att förhindra kvarka

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 300 000
  • Projektnummer 0447057
  • Ansökningsår 2006
  • Slutrapport 29 april 2008
  • Organisation SLU
  • Huvudsökande Bengt Guss
  • E-postadress bengt.guss@slu.se
  • Telefon 018 - 67 32 05
Finansiärer och samarbetspartners