Hur ska vi avelsvärdera utländskt avelsmaterial och vilken betydelse har importerna för svensk ridhästavel ?

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 570 000
  • Projektnummer 0447059
  • Ansökningsår 2005
  • Slutrapport 3 januari 2008
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Emma Thorén Hellsten
  • E-postadress emma.thoren@hgen.slu.se
  • Telefon 018-671936
Finansiärer och samarbetspartners