Epidemiologiska studier av spolmasksmitta hos föl vid svenska stuterier med fokus på äggens överlevnad i olika miljöer.

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 1 050 000
  • Projektnummer H0747206
  • Ansökningsår 2007
  • Slutrapport 29 december 2010
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Johan Höglund
  • E-postadress johan.hoglund@slu.se
  • Telefon 018-672371
Finansiärer och samarbetspartners