Genetisk kartläggning av kandidatgener som reglerar sommareksem hos häst

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 600 000
  • Projektnummer 0447002
  • Ansökningsår 2005
  • Slutrapport 18 februari 2008
Finansiärer och samarbetspartners