Reaktiva syreföreningar (ROS, ”Reactive oxygen species”) i hingstsperma; förekomst, spermiepåverkan och möjlighet till kontroll.

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 1 000 000
  • Projektnummer H0747189
  • Ansökningsår 2007
  • Slutrapport 31 maj 2010
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Jane Morrell
  • E-postadress jane.morrell@slu.se
  • Telefon 018-671152
Finansiärer och samarbetspartners