Utveckla metoder för att förbättra ryttarens sits genom lämpliga övningar och samtidigt minska risken för fysisk och psykisk ohälsa hos hästen

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 150 000
  • Projektnummer H0547072
  • Ansökningsår 2005
  • Slutrapport 5 februari 2008
  • Organisation SLU
  • Huvudsökande Mari Zetterqvist Blokhuis
  • E-postadress mari@mzequitation.se
  • Telefon 018-340461
Finansiärer och samarbetspartners