Är brist på fett en begränsande faktor för glykogenuppbygg-naden i muskulaturen hos tävlingshästar efter hårt arbete?

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 130 000
  • Projektnummer 0447034
  • Ansökningsår 2007
  • Slutrapport 26 september 2007
  • Organisation SLU
  • Huvudsökande Johan Bröjer
  • E-postadress johan.brojer@slu.se
  • Telefon 018-671388
Finansiärer och samarbetspartners