Integrerade avelsindex för nationell avelsvärdering av svenska ridhästar

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 1 035 000
  • Projektnummer 0447060
  • Ansökningsår 2005
  • Slutrapport 8 juni 2009
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Åsa Viklund
  • E-postadress asa.viklund@slu.se
  • Telefon 018-671967
Finansiärer och samarbetspartners