Felles nordisk avlsverdivurdering av ridehester- INTERSTALLION NORDEN

  • Status Avslutat
  • Projektnummer H0947087
  • Ansökningsår 2009
  • Slutrapport 6 oktober 2011
  • Organisation Universitetet for miljø og biovitenskap
  • Huvudsökande Odd Vangen
  • E-postadress odd.vangen@umb.no
  • Telefon +47 64965144
Finansiärer och samarbetspartners