Behandling av sommareksem hos häst med antihistamin - ett fältförsök

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 200 000
  • Projektnummer H0547030
  • Ansökningsår 2005
  • Slutrapport 4 januari 2008
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Carina Ingvast-Larsson
  • E-postadress carina.ingvast.larsson@slu.se
  • Telefon 018-673175
Finansiärer och samarbetspartners