Utfodring för hälsa och prestation

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 930 000
  • Projektnummer 0447016
  • Ansökningsår 2005
  • Slutrapport 5 maj 2008
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Anna Jansson
  • E-postadress anna.jansson@huv.slu.se
  • Telefon 018-672106
Finansiärer och samarbetspartners