Närhetsligering (proximitetsligering) för att påvisa bornavirusinfektioner

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 350 000
  • Projektnummer H0747211
  • Ansökningsår 2007
  • Slutrapport 20 september 2010
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Jonas Johansson Wensman
  • E-postadress Jonas.Wensman@slu.se
  • Telefon 018-674617
Finansiärer och samarbetspartners