Ny PCR-diagnostik för kvarka

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 795 000
  • Projektnummer 0447061
  • Ansökningsår 2005
  • Slutrapport 31 januari 2009
  • Organisation Statens Veterinärmedicinska Anstalt
  • Huvudsökande Viveca Båverud
  • E-postadress viveca.baverud@sva.se
  • Telefon 018-674197
Finansiärer och samarbetspartners