Studier av transportproteiner som har betydelse för upptag och omsättning av läkemedel hos häst

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 525 000
  • Projektnummer 0447046
  • Ansökningsår 2005
  • Slutrapport 18 september 2008
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Pia Larsson
  • E-postadress pia.larsson@slu.se
  • Telefon 018-671681
Finansiärer och samarbetspartners