Ärftligt betingade defekter i hästaveln – en kunskapsinventering och pilotstudie

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 500 000
  • Projektnummer H0647165
  • Ansökningsår 2006
  • Slutrapport 3 januari 2010
  • Organisation SLU
  • Huvudsökande Jan Philipsson
  • E-postadress Lina.Jonsson@slu.se
  • Telefon 018-671976
Finansiärer och samarbetspartners