Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 300 000
  • Projektnummer 0447021
  • Ansökningsår 2006
  • Slutrapport 12 december 2006
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Lars Roepstorff
  • E-postadress lars.roepstorff@slu.se
  • Telefon 018-672180
Finansiärer och samarbetspartners