Hästars rörelsemönster samt banunderlag för träning och tävling – biomekaniska och epidemiologiska fältundersökningar samt metodutveckling

  • Status Avslutat
  • Beviljade medel 500 000
  • Projektnummer V0747003
  • Ansökningsår 2007
  • Slutrapport 20 juni 2011
  • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
  • Huvudsökande Lars Roepstorff
  • E-postadress lars.roepstorff@slu.se
  • Telefon 018-672180
Finansiärer och samarbetspartners