Identifiering av gener med negativ inverkan på hästens hälsa och välbefinnande: Ett ramverk baserat på helgenomsekvensering och bioinformatik på häst

 • Status Pågående
 • Beviljade medel 2 929 000
 • Projektnummer H-18-47-406
 • Ansökningsår 2018
 • Organisation Sveriges lantbruksuniversitet
 • Huvudsökande Sofia Mikko (Sverige)
 • E-postadress Sofia.Mikko@slu.se
 • Telefon +46-18-671979
 • Medsökande null null
 • Medsökande 2 Tomas Bergström
 • E-postadress tomas.bergstrom@slu.se

Det övergripande målet med detta projekt är att förbättra hästens hälsa och välfärd genom att identifiera orsaken till ärftliga sjukdomar och att stödja en kunskapsbaserad uppfödning av friska hästar. Vi kommer att kombinera helgenomsekvenser (WGS) och bioinformatik med kliniska diagnoser av sjukdomsfenotypen. I projektet kommer en generell “pipeline” för mutationsdetektering av monogena sjukdomar hos häst att utvecklas. Initial kommer fokus att ligga på anoftalmi och mikroftalmi, potentiellt autosomal recessiv sjukdomar, som nyligen observerats bland svenska varmblodshästar (SWB). Syftet med studien är att:
1. kliniskt definiera monogena sjukdomar med autosomalt recessivt arv,
2. utveckla en “pipeline” för att identifiera sjukdomsframkallande mutationer med bioinformatik och helgenomsekvensering,
3. Utveckla en plan för avelsrådgivning i olika scenarier av arvsmönster och svårighetsgrad av sjukdom.

Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.