Strongylus vulgaris: Alternativa metoder till läkemedel för kontroll av parasitsmitta

 • Status Pågående
 • Beviljade medel 2 228 000
 • Projektnummer H-18-47-389
 • Ansökningsår 2018
 • Slutrapport 30 juni 2022
 • Organisation Swedish University of Agricultural Sciences
 • Huvudsökande Eva Tydén (Sweden)
 • E-postadress eva.tyden@slu.se
 • Telefon 0705743203
 • Medsökande null null
 • Medsökande 2 Eva Osterman-Lind
 • E-postadress eva.osterman-lind@sva.se

Resistens mot avmaskningsmedel är ett hot mot hästars hälsa. I likhet med antibiotika är det nödvändigt att vara restriktiv med användningen för att bevara effekten. Sedan tio år rekommenderas selektiv avmaskning av hästar. Tyvärr har hästens mest fruktade parasit, Strongylus vulgaris, ökat i Sveriges sedan dess. Lösningen på problemet är inte att gå tillbaka till rutinmässig avmaskning av alla hästar; man måste i stället utveckla alternativa hållbara metoder som komplement till avmaskningsmedel. Syftet med detta projekt är att a) undersöka övervintring av S. vulgaris larver på betet b) utvärdera en rovsvamp som fångar parasitära larver i träckhögarna på betet c) utvärdera kliniska markörer för migrerande larver av S. vulgaris. Det är avgörande för framtiden att hitta långsiktigt hållbara rutiner för parasitkontroll utan att det samtidigt leder till ökade parasitskador. Resultaten från detta projekt kan komma att bidra till nya metoder för både kontroll och diagnostik av blodmaskar.

Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.