Hestesektoren i Norge og Sverige: Betydning for miljø, økonomi og lokalsamfunnet

 • Status Pågående
 • Beviljade medel 1 160 000
 • Projektnummer H-18-47-403
 • Ansökningsår 2018
 • Organisation Norsk institutt for bioøkonomi
 • Huvudsökande Bjørn Egil Flø (Norge)
 • E-postadress bjorn.flo@nibio.no
 • Telefon (0047)95115617
 • Huvudsökande 2 Anders Larsson (Sverige)
 • E-postadress anders.larsson@slu.se
 • Telefon 040-415437
 • Medsökande Anders Larsson (Sverige)
 • E-postadress anders.larsson@slu.se
 • Telefon 040-415437

Dette prosjektet vil avdekke korleis hestesektoren bidreg sosialt, kulturelt og økonomisk til lokalsamfunnsutviklinga. Vidare vil det studere areal- og ressursbruken sektoren står for og korleis sektoren best kan sameksistere med anna arealbruk lokalt. Den sosiale påverknaden vil verte studert gjennom rideskulane eller liknadene naturlege samlingssteder for hesteinteresserte, medan heile hestesektoren vil verte studert på kommunenivå for å analysere påvirkning på lokalsammfunnet, inkludert verdiskapning, arealbruk og mogleg konkurrerande ressursbruk. Seks samanliknbare case studieområder vil bli valt, tre i Sverige og tre i Noreg, og alle vil verte studert gjennom eit kvalitativt metodisk opplegg. Prosjektet vil kome opp med metodar som hestesektoren kan nytte for å kommunisere sin effekt på lokalsamfunnet. Det vil gi råd om korleis aktørar med ulike interesser kan samarbeide for å optimalisere arealbruken for å minimere konfliktane og auke synergieffektar og gjensidig nytte.

Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.