En ny behandling av ekvint metabolt syndrom med potential att förebygga fång

  • Status Pågående
  • Beviljade medel 906 000
  • Projektnummer H-19-47-479
  • Ansökningsår 2019
  • Organisation Swedish Univeristy of Agricultural Sciences
  • Huvudsökande Johan Bröjer (Sweden)
  • E-postadress johan.brojer@slu.se
  • Telefon 018-671388

Kraftig hyperinsulinemi är den vanligaste orsaken till fång hos häst. Hyperinsulinemi och ökad risk för fång utgör de två viktigaste kännetecknen för ekvint metabolt syndrom. Ekvint metabolt syndrom behandlas genom att utfodra med grovfoder, som innehåller låg andel lättlösliga kolhydrater, men denna åtgärd är inte tillräcklig i de fall hästarna har kraftigt utvecklad hyperinsulinemi. I dagsläget finns ingen effektiv medicinsk behandling tillgänglig. Kanagliflozin, ett nytt läkemedel för behandling av typ 2 diabetes hos människa, verkar genom att hämma resorptionen av glukos i njuren, vilket leder till förluster av glukos via urinen. Syftet med studien är att undersöka om 4 veckors daglig behandling med kanagliflozin i olika doseringar minskar insulinresponsen under den postprandiella fasen i sådan grad att risken för fång elimineras. Dessutom undersöks om behandlingen ger upphov till några biverkningar.

Finansiärer och samarbetspartners