Anatomisk besrkivelse av den nevro-sentrale synchondrosen: strukturen som kan forklare cervical vertebral stenotisk myelopati ("wobbler") på unge hester

  • Status Pågående
  • Beviljade medel 342 000
  • Projektnummer H-20-47-553
  • Ansökningsår 2020

Unge hester kan utvikle cervikal vertebral stenotisk myelopati og ataksi, kjent som «wobbler syndrom» og forbundet med tap av avlsverdi, nedsatt atletisk potensial og eutanasi. Noen wobblere har osteochondrose i sine vertebrale fasettledd, men det er ikke kjent hvordan dette henger sammen forsnevringen av ryggmargskanalen i wobbler syndrom. Under forskning på gris ble det oppdaget en struktur kjent som den nevro-sentrale synchondrosen. Endene av strukturen er ansvarlige for å danne fasettleddene, og midten er ansvarlig for å danne ryggmargskanalen. Den nevro-sentrale synchondrosen er ikke beskrevet i tekstbøker for veterinæranatomi. Målet med prosjektet er derfor å lage en anatomisk beskrivelse av den nevro-sentrale synchondrosen i nakken på føll, gjennom bruk av avansert billeddiagnostikk. Beskrivelsen vil legge grunnlaget for fremtidig diagnose av sykdom i denne strukturen, med potensial til å forklare forsnevring av ryggmargskanalen og wobbler syndrom på unge hester.

Finansiärer och samarbetspartners