Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar?

 • Status Pågående
 • Beviljade medel 1 066 000
 • Projektnummer H-20-47-562
 • Ansökningsår 2020
 • Organisation Swedish University of Agricultural Sciences
 • Huvudsökande Elke Hartmann (Sverige)
 • E-postadress elke.hartmann@slu.se
 • Telefon 0768324900
 • Medsökande null null
 • Medsökande 2 Malin Connysson
 • E-postadress malin.connysson@wangen.se

Travsport är riskfylld, eftersom hästarna springer nära varandra i hög hastighet. Därför är en effektiv kommunikation mellan kusk/jockey och häst, via signaler från töm och tygel till bett, oumbärlig ur säkerhetssynpunkt och hästens välfärd. Trots detta saknas vetenskapliga studier om töm- och tygeltryck hos travhästar. Målet med projektet är därför att fastställa variationen i töm- och tygeltryck hos travhästar under träning och lopp, dess relation till hästens
beteende, stressnivå, skador på mjukvävnaden i hästens mun, och kör-/ridbarhet. Resultaten kan användas som en stabil grund för såväl insatta diskussioner, som för utbildning av all inom travsport verksam personal och för alla som tar över en travhäst för vidare ridutbildning. Via en ökad kunskap av effekten av töm- och tygeltryck på hästen och hur den lär sig, kan olyckor förhindras och hästens välfärd säkerställas.

Finansiärer och samarbetspartners