Optimera dosen av canaglifglozin - motverka hyperinsulinemi och förebygg fång

  • Status Pågående
  • Beviljade medel 2 838 000
  • Projektnummer H-21-47-641
  • Ansökningsår 2021
  • Organisation Swedish unviersity of agrucultural sciences
  • Huvudsökande Carl Ekstrand (Sweden)
  • E-postadress carl.ekstrand@slu.se
  • Telefon +46703797797

Insulinresistens och hyperinsulinemi är ett hästvälfärdsproblem som även identifierats som en riskfaktor för den mycket smärtsamma hovsjukdomen fång hos häst. Idag finns ingen medicinsk behandling att tillgå. Det finns dock vissa belägg för att läkemedelsgruppen natrium-glukos återupptaghämmare (exempelvis canagliflozin) har potential att förebygga fång hos hästar med insulinresistens. Däremot finns det ingen tillgänglig information om hur canagliflozin, tas upp till, fördelas i eller elimineras i djurslaget häst. Det här projektet syftar till att utreda farmakokinetiken, farmakodynamiken och eventuella biverkningar av canagliflozin med målsättningen att fastställa kliniska dosrekommendationer.

Finansiärer och samarbetspartners