Styrelsen
Kontaktperson
Lotta Folkesson Stiftelsen Lantbruksforskning
Finansiärer och samarbetspartners