Kontaktperson
Frøydis Barstad Kommunikation Norsk Hestesenter
Finansiärer och samarbetspartners