Kontaktperson
Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli Stiftelsen Lantbruksforskning´s secretariat
Finansiärer och samarbetspartners