ÅRETS UTLYSNING OCH NYHETER

Utlysningen är på totalt 12,5 miljoner svenska och 7 miljoner norska kronor. 60 procent av utlysningens medel är avsatt för programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap och 40 procent är avsatt för programområdet samhällsvetenskap och humaniora.

Utlysningen sker i två steg, steg 1 sker i form av en kortare skiss över projektidén med fokus på relevans för hästen och hästnäringen. Ett antal sökande bjuds därefter in att skicka in en fullskalig forskningsansökan i steg 2. Båda stegen bedöms av beredningsgrupperna.

Nytt för 2019 är att en SHF-anpassad handbok tagits fram för sökande och granskare. SHF har även tagit fram två mallar för att underlätta rapporteringsarbetet för pågående projekt; en mall för fortsättningsansökningar och en mall för slutrapporter.

VIKTIGA DATUM & TIDER
  • Steg 1 öppnar 2 april 2019, kl. 11.00
  • Steg 1 stänger 10 juni 2019, kl. 15.00
  • Steg 2 öppnar 3 september 2019, kl. 11.00
  • Steg 2 stänger 1 oktober 2019, kl. 15.00
  • Styrelsen tar beslut i december 2019
Ladda ner

Handbok Stiftelsen Hästforskning 2019

Denna handbok är för sökande till projekt av Stiftelsen Hästforskning samt för beredningsgrupperna som bedömer ansökningarna. Innehåller instruktioner kring ansökningsprocessen samt information om bedömningskriterierna.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 1.9 MB

Mall slutrapport

Mall för slutrapportering av projekt finansierade av Stiftelsen Hästforskning.

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.5 MB

Mall fortsättningsansökningar

Mall för ansökan om fortsatt finansiering av projekt hos Stiftelsen Hästforskning.

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.5 MB

FORSKNINGSOMRÅDEN

Hästnäringens forskningsprogram är indelat i två programområden:

Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap
• Hälsa och välfärd
• Reproduktion
• Utfodring, uppfödning och hästhållning
• Teknikutveckling

Samhällsvetenskap och humaniora
• Hästens roll för människan
• Hästens roll för samhället
• Hästens roll för miljön

Förslag på prioriterade forskningsområden inom respektive programområde är listade i ett appendix till forskningsprogrammet.

Ladda ner

Forskningsprogram 2016-2019

Ladda ner Format: pdf Storlek: 508.3 KB

ÖVRIGT

Vi uppmuntrar till samverkansprojekt mellan Sverige och Norge, samt samverkan mellan kompetensområden/institutioner samt med näringen. Vi välkomnar ansökningar inom forskningsprogrammets bägge programområden. I varje ansökan ska anges forskningens inverkan på hästars välfärd samt beskrivning av plan för informationsspridning till implementering.

Observera att för samfinansierade och helnorska projekt gäller särskilda instruktioner som du hittar i ansökningssystemet.

Som mest beviljas 1 miljon kronor per år i genomsnitt över projekttiden, för samverkansprojekt 2 miljoner. Beloppen är inklusive OH. Precis som i 2018 års utlysning finns det inte heller 2019 någon övre begränsning för OH-kostnader. Varje huvudsökande får inkomma med en ansökan för upp till tre års forskning. Då en begränsad anslagsbudget finns tillgänglig för ett brett forskningsprogram kan det dock öka chanserna för finansiering något om maxbelopp inte söks.

ANSÖKAN

Steg 1
I steg 1 skickar du som söker forskningsmedel in en kortare skiss, som bedöms med avseende på relevans och potential av beredningsgrupperna. Ansökan i steg 1 ska skrivas på engelska med en sammanfattning på svenska eller norska.

Steg 2
Ett antal ansökningar går vidare till steg 2 och får möjlighet att göra en full ansökan, som bedöms med avseende på relevans och vetenskaplig kvalitet av beredningsgrupperna. Ansökan i steg 2 ska skrivas på engelska med en sammanfattning på svenska eller norska. I steg 2, och först då, ska du skicka in CV samt en försäkran från din organisation om förvaltning av eventuella forskningsmedel, ”blankett för underskrift”.

Du söker forskningsmedel i stiftelsens ansökningssystem. Har du frågor om ansökningssystemet, vänd dig i första hand till kansliet.

Till ansökningssystemet

Instruktioner kring ansökningsprocessen samt information om bedömningskriterierna finns i Stiftelsen Hästforsknings handbok.

För fleråriga projekt ska årlig fortsättningsansökan inkomma enligt anvisningar i handboken.

Vid steg 2 ska en försäkran från din organisation om förvaltning av eventuella forskningsmedel inkomma till stiftelsen.

Till blankett för underskrift

Kontakt
Stiftelsen Lantbruksforsknings kansli Stiftelsen Lantbruksforskning´s secretariat
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Siri Anzjøn Norges Forskningsråd/The Research Council of Norway
Finansiärer och samarbetspartners

Hästforskning.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.