Nyhetsbrev

Mer forskning kan ge bättre vacciner

Många läkemedel och vacciner mot infektionssjukdomar hos hästar har sin grund i humanmedicinen, vilket ofta fungerar tillfredställande. Ibland är dock kunskapen om hästens immunsystem otillräcklig för att effektivt kunna vaccinera eller behandla hästen vid en viss sjukdom. ”Nu vet vi mer om hästens eget försvar mot infektioner, ett viktigt steg mot att utveckla nya, förbättrade vaccin och effektivare behandling av vissa hästsjukdomar”, berättar Eva Wattrang. Hon är docent på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och har med en forskargrupp kartlagt hästens interferonsystem, en viktig del av immunförsvaret mot virusinfektioner.

Interferonsystemet är en del av immunförsvaret som framförallt är viktigt vid virusinfektioner. Interferon är en grupp med olika ämnen som utför mycket viktiga funktioner i det direkta, snabba försvaret mot virus, men är även involverade i det långsammare, specifika försvaret.

Inom humanmedicinen används interferon och ämnen som stimulerar interferonproduktion bland annat som behandling mot virusinfektioner och en del cancerformer. Forskargruppen studerade hästens interferonsystem för att bättre förstå försvaret mot infektioner och för att kunna utveckla nya behandlingsstrategier inom hästmedicinen.

– Varje djurslag har anpassat sitt immunsystem till sin egen miljö. Det betyder att till exempel grisar, möss och hästar har utvecklat olika strategier och funktioner i sina immunsystem för att få ett effektivt skydd mot de speciella infektionsämnena i deras miljö. Vi kan alltså inte utan vidare överföra kunskap om olika funktioner från en art till en annan, förklarar Eva Wattrang.

HÄSTARS INTERFERONER KARTLADES

I studien har forskarna kartlagt vilka olika interferoner som finns i hästens arvsmassa och studerat vilka som är aktiva i hästceller och i tarmvävnad. De hittade både likheter och skillnader i vilka typer som finns och när de används jämfört med andra däggdjur.

– Att det finns likheter och skillnader är viktigt att känna till för att kunna utveckla bättre vacciner och behandlingsmetoder. Vi har nu sett att hästar har ett på många sätt unikt interferonsystem. Vi vet nu hur det ser ut, vilka typer som finns och vet lite mer om hur det används när ett virus attackerar kroppen.

EFFEKTIVA VACCINER SAKNAS

Det finns många infektionssjukdomar hos häst där inget effektivt vaccin finns idag.

– För att förbättra och utveckla vacciner behöver man veta vilken typ av immunsvar som ger skydd mot infektionsämnet ifråga och hur man startar ett sådant svar. Den här studien, som vi tack vare Stiftelsen Hästforskning har kunnat utföra, har lett till en viktig pusselbit med sådan kunskap, men vi behöver fler pusselbitar för att kunna utveckla nya vacciner. Förhoppningsvis kan man i framtiden utveckla fler och nya metoder för att studera immunsystemet på cellnivå, avslutar Eva Wattrang.

Projekt H0947226: ”Hästens typ I interferonsystem – en nyckelkomponent i försvaret mot infektioner”

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners