Aktuellt

Nytt preparat löser risken för penicillinchock

Bakteriella infektioner hos hästar, till exempel luftvägs- och sårinfektioner, behandlas ofta med penicillin. Även om penicillin är ett säkert och välkänt läkemedel, finns det risk att hästen drabbas av penicillinchock. Den vanligaste orsaken är prokaintoxicitet, en kraftig reaktion mot lokalbedövningsmedlet prokain som finns med i penicillinblandningen vilken injekteras in i muskeln av hästägaren. Men nu har forskarna fått fram en fungerande lösning på problemet.

Vanligare än tidigare känt

Penicillinchock är mer vanligt än vad man tidigare trott. Symptomen varierar, från mild oro till kollaps och i värsta fall död. Det finns ett stort antal fall som inte rapporteras, men eftersom privatpersoner numera kan skicka in egna rapporter kommer förhoppningsvis kunskapen bli bättre i framtiden. Det berättar Lena Olsén, forskare på SLU, som i en ny studie har letat efter en lösning på problemet med penicillinchock. Projektet finansierades av Stiftelsen Hästforskning.

Lokalbedövningsmedel skyldiga

Det finns två olika sätt att ge hästar penicillin. Antingen ger veterinären det direkt in i blodet eller så sprutas det in i halsmuskeln. Vid administrering i halsmuskeln används en penicillinblandning som innehåller lokalbedövningsmedlet prokain (pc-prok) vilket förlänger verkningstiden. Även om denna injicering har vissa fördelar – lokalbedövning, kan ges av hästägaren själv och behöver bara utföras en gång om dagen – innebär den också en risk för den fruktade biverkningen penicillinchock.

Hos människor är en allergisk reaktion mot själva penicillinet ganska vanlig men så verkar det inte vara för hästar. De reagerar oftast inte på penicillinet, men de är 20 gånger känsligare mot prokain. Det är i de flesta fallen prokainet som gör att hästar drabbas av penicillinchock. Reaktionen kommer oftast direkt när man ger sprutan. Hästarna får höga koncentrationer i blodet vilket orsakar ett stort obehag och ibland allvarliga symptom. Folk är därför rädda att ge sprutor själva – sprutar man oavsiktligt i en ven istället för i halsmuskeln är risken för biverkningar ännu större. Därför väljs ibland andra typer av antibiotika som inte är förstahandsval och därmed kan leda till ökad resistensutveckling – vilket förstås inte är bra!

I en tidigare studie undersöktes möjligheten att ge rent penicillin intramuskulärt till häst, det vill säga utan prokain, för att undvika risken för penicillinchock. Tyvärr uppvisade hästarna beteenden som tydde på obehag och smärta. Att ge penicillin i tablettform är heller ingen lösning därför att hästens mag- och tarmkanal bryter ner mediciner väldigt snabbt.

Det finns ett säkert alternativ

I denna studie undersöktes därför möjligheten att lösa penicillinet i lidokain (pc-lido). Lidokain är väl besläktat med prokain samt har väldokumenterad säkerhet. Åtta varmblodiga hästar behandlades intramuskulärt med pc-prok och pc-lido. Olika parametrar undersöktes, såsom fysiologiska och beteendemässiga. Bland annat observerades hästarnas beteende direkt efter injektionstillfället.

Om nu rent penicillin gör för ont, då tänkte jag att om man blandar penicillin med lidokain, så har man tillsatt ett bra bedövningsmedel. Lidokain används mycket på häst som lokalbedövning och de tål det bra. Skulle man råka spruta in pc-lido rakt in i venen så är det ingen fara.

Resultaten tyder på att pc-lido är ett väldigt bra alternativ till pc-prok vid intramuskulär injicering. Preparatet ger adekvat behandling mot flera infektioner och det finns ingen risk för prokainrelaterad penicillinchock. Båda behandlingarna är förenade med viss smärta vid injektionsplatsen, men reaktionerna är lindriga och kan anses acceptabla i sammanhanget. Halveringstiden (den tid det tar för halten av ett läkemedel att sjunka till hälften av den ursprungliga) är dock kortare för pc-lido än för pc-prok, vilket betyder att fler dagliga sprutor behövs.

Fördelen med prokain är att den har längre verkningstid; det räcker med en spruta om dagen vilket är praktiskt för hästägarna. Pc-lido behöver ges oftare men jag tror att hästägarna kan tanka sig att ge två sprutor om dagen om då risken för penicillinchock försvinner helt.

En lösning för framtiden

Pc-lido har inte slagit igenom än, men jag hoppas att det kan göra det. Det bästa vore om man kunde få ett läkemedelsföretag att göra en lämplig beredningsform.

Enligt Lena finns det en viss okunskap hos läkemedelsföretagen om hur skrämmande det är för hästägarna att ge sprutan själv, på grund av. eventuella biverkningar, vilket gör att läkemedelsföretagen inte är benägna att investera i en ny blandning. Enligt henne finns det ett stort behov på marknaden av ett nytt, säkert och praktiskt sätt att ge penicillinet. Hennes undersökning har bidragit till ett viktigt första steg dit.

Projekt H1347153 ”Optimering av penicillinbehandlingar till häst för att minska resistensutveckling”

Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners