Aktuellt

Stiftelsen Hästforskning öppnar årets utlysning

Stiftelsen Hästforskning (SHF) välkomnar nu forskningsansökningar i den årliga öppna utlysningen. Totalt omfattar utlysningen 12 miljoner svenska och 6,5 miljoner norska kronor. Steg 1 i utlysningen öppnar den 1 april och stänger den 3 juni kl. 14.

Årets utlysning är på totalt 12 miljoner svenska och 6,5 miljoner norska kronor. 60 procent av utlysningens medel är avsatt för programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap och 40 procent är avsatt för programområdet samhällsvetenskap och humaniora.

Samverkansprojekt mellan Sverige och Norge uppmuntras, samt samverkan mellan kompetensområden/institutioner och med näringen. Samtliga delar från Stiftelsen hästforsknings forskningsprogram täcks inom den aktuella utlysningen, där respektive programområde numera inkluderar ett separat fokusområde för: Hästens välfärd i användandet av- och kommunikationen med hästen, för att tydliggöra dess höga relevans för stiftelsen.

Utlysningen sker i två steg, steg 1 görs i form av en kortare skiss över projektidén med fokus på relevans för hästen och hästnäringen. Ett antal sökande går vidare till steg 2 och ska då skicka in en fullskalig forskningsansökan. Ansökningen skrivs på engelska både i steg 1 och steg 2 med en sammanfattning på svenska eller norska. Precis som i föregående års utlysning finns ingen övre begränsning för OH-kostnader. Om ett projekt är i behov av att använda försökshästar behöver det anges varför och på vilket sätt redan i steg 1.

Vi vill i år förtydliga att ansökningar som inte följer handbokens instruktioner automatiskt kommer att avslås.

Läs mer om utlysningen

Viktiga datum
  • Steg 1 öppnar 1 april 2021, kl. 00.01
  • Steg 1 stänger 3 juni 2021, kl. 14.00
  • Steg 2 öppnar 27 augusti 2021, kl. 00.01
  • Steg 2 stänger 1 oktober 2021, kl. 12.00
  • Styrelsen tar beslut i december 2021
Dokument

Forskningsprogram 2020-2023

Ladda ner Format: pdf Storlek: 2.2 MB

Handbook 2021

This handbook is for applicants for projects to The Swedish-Norwegian Foundation for Equine Research. It is also relevant for members of the review panels. The handbook contains instructions about the application process and criterias of assessment.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 1.9 MB

Mall fortsättningsansökningar

Mall för ansökan om fortsatt finansiering av projekt hos Stiftelsen Hästforskning. Fortsättningsansökningar ska lämnas in senast den 1 oktober kl. 24.00.

Ladda ner Format: docx Storlek: 2.5 MB

Kontaktperson
Lina Bengtsson Forskningssekreterare
Mer från Stiftelsen Hästforskning
Finansiärer och samarbetspartners