Forskningsprojekt

Här finns en lista över alla de projekt som fått anslag från Stiftelsen Hästforskning. Välj att sortera efter projektnamn, projektansvarig forskare eller vilket år projekten fått anslag genom att klicka på respektive rubrik. För att välja att visa bara ett visst ämnesområde, välj under Visa kategori.

Mer information om respektive projekt visas om man klickar på projektnamnet.

Samtliga projekt, förutom de helnorska som fått anslag för första gången för 2013, finns också i Stiftelsen Lantbruksforsknings projektbank.Projektnamn Projektansvarig År
Salmonellasmitta i rasthagar – praktisk handledning för marksanering Albihn Ann
 • 2009
 • 2010
Salmonellasmitta i rasthagar – smittspridare till hästar och miljö Albihn Ann
 • 2008
Hästvälfärd, intressekonflikter och normativ etik Andersson Petra
 • 2011
Vårdhygien inom svensk hästsjukvård i relation till vårdrelaterade infektioner med särskilt fokus på MRSA Andersson Ulrika G
 • 2009
 • 2010
 • 2011
Kartläggning av förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus aureus hos hästar Sverige Andersson Ulrika G
 • 2007
 • 2008
Hästgården – Mellan familjeprojekt och livsstilsföretag Andersson Cederholm Erika
 • 2010
 • 2011
 • 2012
Innflytelse fra hesteassistert terapi (HAT) på avhengighetsbehandling og dens effekter Arnevik Espen
 • 2011
 • 2012
 • 2013
Tillväxtpotentialer i den norska och svenska hästsektorn ur ett nationellt och regionalt perspektiv Asheim Leif Jarle
 • 2010
 • 2011
 • 2012
Genome-wide association-studie för identifiering av gener som reglerar kryptorkism hos hästar Axelsson Jeanette
 • 2010
Subkliniska luftvägsinfektioner hos häst Båverud Viveca
 • 2011
 • 2012
 • 2013
Nästa sida »