Forskningsprogram

Stiftelsen Hästforsknings forskningsprogram beskriver prioriterade områden. Det ursprungliga forskningsprogrammet togs fram och beslutades av styrelsen 2006. Sedan dess har det reviderats tre gånger: 2009, 2013 och senast 2015.

Hästnäringens forsknings- och utvecklingsprogram är indelat i två programområden:

Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap

  • Hälsa och välfärd
  • Reproduktion
  • Utfodring, uppfödning och hästhållning
  • Teknikutveckling

Samhällsvetenskap och humaniora

  • Hästens roll för människan
  • Hästens roll för samhället
  • Hästens roll för miljön

Stiftelsen Hästforsknings forskningsprogram 2016-2019